Kontakt

Škola za obrazovanje odraslih Ma-Lu

Mandrovićeva 12

10000 Zagreb

email škole: ma-lu@ma-lu.com

tel: +385 1 2323 950

faks: +3851 2344 200

mob: +385 91 2194 378

IBAN HR7223600001101310205

Škola je upisana u Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod brojem UO/1-60207/01-438.532-02-0202/5-02-1 od 21. 01. 2002.

MB 01601601

OIB 070739714118

Uprava: ravnatelj Lucija Stary

Pošaljite nam poruku