Online obrazovanje – Samostalni računovođa

Prednosti učenja online

  • Online učenje prilagođeno je potrebama svakog korisnika
  • Sami birate vrijeme i mjesto učenja.
  • Sami određujete koliko vremena želite učiti

Online osposobljavanju pristupa se na našem portalu  u vrijeme po vašem izboru.

Program osposobljavanja

Kroz program se uči popunjavanje naloga za plaćanje, mjenice i zadužnice, popunjavanje putnog naloga, knjiženje ulaznih računa domaćih i stranih dobavljača, knjiženje izvoda s žiro računa,vođenje i knjiženje blagajne, izradu isplatne liste, knjiženje veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje i ugostiteljstava, uči se kako obračunati i prijaviti PDV, kako knjižiti tečajne razlike, kako iskazati financijski rezultat i kako ga proknjižiti i niz drugih sadržaja s ciljem da se zna voditi računovodstvo u uslužnim, trgovačkim, proizvodnim, ugostiteljskim i ostalim djelatnostima.

Svakom polazniku omogućen je pristup našem portalu koristeći svoje pristupne podatke koje će dobiti od mentora u našoj školi. Polaznik sam bira lekcije i sam određuje što će učiti, a sustav je napravljen tako da kada se polaznik zaustavi u učenju slijedeći put nastavlja tamo gdje je stao. Ako ocijeni da treba ponoviti neku od lekcija, bira ju i sluša ponovo. Učenje se bazira na pregledu video sadržaja i vježbi. Ovaj je oblik učenja maksimalno prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno potrebama svakog korisnika.

On-line učenje polazniku je na raspolaganju 120 dana, računajući od dana aktivacije (iako toliko vremena najčešće neće biti potrebno). Prednost on-line učenja je samostalno biranje vremena za učenje tokom cijela 24 sata.

Prate se predavanja na internetu u vrijeme koje želite, sa mogućnošću ponavljanja pojedinih lekcija više puta.

1. dio osposobljavanja

Gradivo obuhvaća materiju od elementarnih stvari do izrade završnog računa (uključujući završni račun).
Uz svaku tematsku jedinicu polaznik radi i odgovarajuće vježbe sa mogućnošću provjere točnog rješenja.
Predavanja prati i naš Priručnik o vođenju računovodstva.

2. dio osposobljavanja

Rješava se zbirka zadataka pripremljenih da se kroz njihovo rješavanje izradi završni račun jedne tvrtke, sa mogućnošću konzultacija telefonom ili e-mailom.

3. dio osposobljavanja

Na knjigovodstvenom programu prati se unos knjigovodstvene dokumentacije jedne tvrtke, prati se izrada završnog računa i popunjavanje obrazaca veznih za završni račun koji se predaju u Porezni ured i FINU.

4. dio osposobljavanja

Polazniku se dostavlja dokumentacija jedne tvrtke koju nakon odslušanih predavanja samostalno obrađuje, izrađuje završni račun i popunjava potrebne obrasce za Porezni ured i FINU, uz mogućnost konzultacija i usklađenja rješenja telefonom ili e-mailom.
ČETVRTI DIO OSPOSOBLJAVANJA NIJE VREMENSKI OGRANIČEN.


Stjecanje radne prakse

Svakom polazniku se osigurava bez naknade demo verzija knjigovodstvenog programa Domino IS u trajanju od 60 dana, koji instalirate na vlastito računalo (od nas ćete dobiti pristupne podatke) i radni materijal nove tvrtke, čime mu se omogućava stjecanje radne prakse iz računovodstva na računalu.

Prilikom stjecanja radne prakse pružamo Vam besplatnu podršku na našem pozivnom centru (pozivanje i razgovor se obavlja po cijeni lokalnog poziva).

Polaganje ispita

Ispit se polaže online tek nakon što polaznik procijeni da je spreman.
* broj pristupanja polaganja ispita je neograničen (dok se ne položi)

Po položenom ispitu dobiva se uvjerenje da je polaznik osposobljen za samostalnog računovođu, koje se upisuje u e-radnu knjižicu, pod uvjetom da osoba posjeduje svjedodžbu o završenoj trogodišnjoj ili četverogodišnjoj srednjoj školi bez obzira na vrstu srednje škole.

Napomena

POLAZNICI IMAJU MOGUĆNOST RADA SAMO NA JEDNOM RAČUNALU (koje se može koristiti bilo gdje), A SAVLADAVANJE PRVA TRI DIJELA OSPOSOBLJAVANJA TREBA OBAVITI TOKOM UKUPNO 120 DANA

Cjenik obrazovanja

Plaćanje po predračunu: 2,000 kn

Plaćanje kreditnom karticom jednokratno ili na rate (6 – 24 rate): 2,200 kn

Pogledajte prvu lekciju